همراهان همیشگی ما

مزیت‌های استفاده از آنی‌میت

تعرفه برگزاری وبینارها و کلاس‌های آموزشی

تعرفه های آموزشی :

بسته پایه

تومان ۴۲۵
۰۰۰
ماهانه
 • برگزاری جلسات ، وبینار ها و کنفرانس ها
 • جلسات نامحدود در ماه
 • محدودیت ۵۰ نفر اعضای جلسه
آموزشی

بسته بیزینسی

میلیون ۱
۳۰۰
ماهانه
 • برگزاری جلسات ، وبینار ها و کنفرانس ها
 • جلسات نامحدود در ماه
 • محدودیت ۱۲۰ نفر اعضای جلسه
آموزشی

بسته حرفه ای

میلیون ۲
۴۰۰
ماهانه
 • برگزاری جلسات ، وبینار ها و کنفرانس ها
 • جلسات نامحدود در ماه
 • محدودیت ۳۰۰ نفر اعضای جلسه
آموزشی

لازم به ذکر است که:

 • در سرویس‌های محدود شما می‌توانید ۴ وبکم فعال داشته باشید در صورت استفاده بیش از ۴ وبکم هزینه متغییر خواهد بود.
 • هزینه ارسال پیامک جهت تبلیغات سامانه آنی‌میت به‌صورت مجزا محاسبه می‌شود.

تعرفه های مدیریتی :

بسته پایه

میلیون ۱
۹۰۰
ماهانه
 • برگزاری جلسات ، وبینار ها و کنفرانس ها
 • جلسات نامحدود در ماه
 • محدودیت ۵۰ نفر اعضای جلسه
مدیریتی

بسته بیزینسی

میلیون ۳
۹۰۰
ماهانه
 • برگزاری جلسات ، وبینار ها و کنفرانس ها
 • جلسات نامحدود در ماه
 • محدودیت ۱۲۰ نفر اعضای جلسه
مدیریتی

بسته حرفه ای

میلیون ۵
۸۰۰
ماهانه
 • برگزاری جلسات ، وبینار ها و کنفرانس ها
 • جلسات نامحدود در ماه
 • محدودیت ۳۰۰ نفر اعضای جلسه
مدیریتی

لازم به ذکر است که:

 • در سرویس‌های محدود شما می‌توانید ۱۰ وبکم فعال داشته باشید در صورت استفاده بیش از ۱۰ وبکم هزینه متغییر خواهد بود.
 • هزینه ارسال پیامک جهت تبلیغات سامانه آنی‌میت به‌صورت مجزا محاسبه می‌شود. 
 • در جلسات مدیریتی کارشناس پشتیبان به طور کامل از مرحله ساخت جلسه تا پایان برگزاری جلسه در کنار شما حضور دارد.